قفل آوید

                      تماس بگیرید☎
جنس قفل و سیلندر :زبانه بالا زاماک، زبانه پایین زاماک
رنگ قفل و سیلندر :زبانه بالا نقره‌ای رنگ، زبانه پایین نقره‌ای
ویژگی‌های سیلندر قفل :سوئیچی

    

قیمت:

محصولات مرتبط