قفل کتابی 040 گیرا – Gira

                      تماس بگیرید☎
سایز ۹۰ میلی متر
روکش سخت کاری شده
سند بلاست شده
4 کلید کامپیوتری کدخورده
قطر دسته 11 میلیمتر
زبانه ای
آبکاری شده

    

قیمت:

محصولات مرتبط